محلول ضد عفونی کننده دست

مطالب مرتبط با محلول ضد عفونی کننده دست

محلول ضد عفونی کننده دست

برای ضد عفونی دست ها از آلودگی میکروب و باکتری و ویروس ها از الکل استفاده می شود. محلول ضد عفونی دست و سطح بر پایه الکل سفید بهترین گزینه برای مقابله با کروناست

محلول ضدعفونی بر پایه الکل

برای ضد عفونی کردن دست ها و سطح از آلوذگی های ویروسی و میکروبی از محلول های بر پایه الکل استفاده کنید. اتانول 70 درجه می تواند ویروس کرونا را از بین ببرد.

نانوشیمی یلدا برند