عایق کاری ساختمان

مطالب مرتبط با عایق کاری ساختمان

نانوکالر

عایق کاری نما ساختمان با عایق رنگی نانوکالر ساخت نانوشیلد انجام می گیرد. عایق نانوکالر محافظ نما است و ضد شوره آجر و نما می باشد.

عایق پایه قیر یا عایق نانو؟

عایق های رطوبتی ساختمانی انواع بسیار متفاوتی دارند. از عایق های پایه قیری گرفته تا عایق های جدید نانو. همه عایق ها ضد آب می کنند اما عایق قیری آلودگی زیست محیطی

نانوشیمی یلدا برند