عایق نما

مطالب مرتبط با عایق نما

عایق های رطوبتی نانوشیلد

تعدادی از پروژه های انجام شده توسط عایق رطوبتی نانوشیلد را ببینید که تیم اجرایی نانوشیلد با بهترین خدمات و کیفیت مواد ساختمان ها را عایق کاری رطوبتی نمودند.

نانوپول

برای عایق کاری استخرها از عایق رطوبتی نانوپول ساخت نانوشیلد استفاده کنید. نانوپول کار رنگ و عایق را همزمان برای استخر می کند.

رنگ ضد آب نما

برای حفاظت از نما در برابر رطوبت و فرسایش محیطی از رنگ ضد آب نما نانوشیلد استفاده کنید. رنگ ضد آب نما از نفوذ رطوبت به داخل ساختمان جلوگیری می کند.

چرا باید نمای ساختمان را عایق کاری کنیم؟

برای عایق کاری نما ساختمان از عایق های رطوبتی نانوشیلد در رنگهای متنوع و بی رنگ برای عایق کاری سنگ و آجر نما استفاده نمایید. بهترین قیمت عایق نانو نما را ازما

نانواستون کالر

عایق رطوبتی نانواستون کالر عایقی بی رنگ برای عایق کاری نما و ازبین بردن شوره آجر می باشد. عایق بی رنگ برای نما با کیفیت عالی از نانوشیلد بخواهید.

نانوکالر

عایق کاری نما ساختمان با عایق رنگی نانوکالر ساخت نانوشیلد انجام می گیرد. عایق نانوکالر محافظ نما است و ضد شوره آجر و نما می باشد.

نانوشیمی یلدا برند