رنگ اکریلیک داخلی

مطالب مرتبط با رنگ اکریلیک داخلی

رنگ اکریلیک خارجی

برای رنگ آمیزی نمای ساختمان رنگ اکریلیک نانوشیلد گزینه ای بسیار عالی، بادوام، باحفظ رنگ عالی و مقاوم در برابر رطوبت و فرسایش محیطی است.

اجرای رنگ اکریلیک داخلی

رنگ اکریلیک داخلی رنگ پایه آب بر مبنای رزین اکریلیک است-بدون بو و سمیت-بدون بخارات سمی-سرطان زا نمی باشد-با سرعت خشک می شود. رنگ پایه آب و قابل شستشو

رنگ اکریلیک داخلی

رنگ اکریلیک داخلی ساخت نانوشیلد برای رنگ آمیزی دیوارهای داخلی ساختمان است. این رنگ قابل شستشو و بدون بو و سمیت است. رنگ اکریلیک داخلی نانوشیلد سریع خشک می شود.

نانوشیمی یلدا برند