رنگ اکریلیک

مطالب مرتبط با رنگ اکریلیک

رنگ نانو آبگریز

رنگ های نانو آبگریز و ضدگرد و غبار ادغام فناوری نانو با رنگ هاست-رنگ هیدروفوب-مقایسه رنگ روغنی و اکریلیک-بهترین کیفیت و خواص رنگ با رنگ های نانو-بهترین رنگ ها

رنگ ضد آب نما

برای حفاظت از نما در برابر رطوبت و فرسایش محیطی از رنگ ضد آب نما نانوشیلد استفاده کنید. رنگ ضد آب نما از نفوذ رطوبت به داخل ساختمان جلوگیری می کند.

اجرای رنگ اکریلیک داخلی

رنگ اکریلیک داخلی رنگ پایه آب بر مبنای رزین اکریلیک است-بدون بو و سمیت-بدون بخارات سمی-سرطان زا نمی باشد-با سرعت خشک می شود. رنگ پایه آب و قابل شستشو

رنگ اکریلیک خارجی

برای رنگ آمیزی نمای ساختمان رنگ اکریلیک نانوشیلد گزینه ای بسیار عالی، بادوام، باحفظ رنگ عالی و مقاوم در برابر رطوبت و فرسایش محیطی است.

رنگ اکریلیک داخلی

رنگ اکریلیک داخلی ساخت نانوشیلد برای رنگ آمیزی دیوارهای داخلی ساختمان است. این رنگ قابل شستشو و بدون بو و سمیت است. رنگ اکریلیک داخلی نانوشیلد سریع خشک می شود.

رنگ ها و انواع آن

رنگ های ساختمانی شامل رنگ روغن رنگ پلاستیک رنگ اکریلیک است. رنگ شامل رزین و حلال و رنگدانه می باشد.

نانوشیمی یلدا برند