الکل اتیلیک

مطالب مرتبط با الکل اتیلیک

محلول ضد عفونی کننده دست

برای ضد عفونی دست ها از آلودگی میکروب و باکتری و ویروس ها از الکل استفاده می شود. محلول ضد عفونی دست و سطح بر پایه الکل سفید بهترین گزینه برای مقابله با کروناست

تفاوت الکل طبی با الکل صنعتی

شناخت تفاوت الکل طبی و الکل صنعتی مهم است. الکل صنعتی یا متانول بسیار مضر و کشنده است. اتانول جنبه دارویی و بهداشتی و حتی آشامیدنی دارد و بدون ضرر است.

نانوشیمی یلدا برند