الکل

مطالب مرتبط با الکل

محلول ضد عفونی کننده دست

برای ضد عفونی دست ها از آلودگی میکروب و باکتری و ویروس ها از الکل استفاده می شود. محلول ضد عفونی دست و سطح بر پایه الکل سفید بهترین گزینه برای مقابله با کروناست

تفاوت الکل طبی با الکل صنعتی

شناخت تفاوت الکل طبی و الکل صنعتی مهم است. الکل صنعتی یا متانول بسیار مضر و کشنده است. اتانول جنبه دارویی و بهداشتی و حتی آشامیدنی دارد و بدون ضرر است.

محلول ضدعفونی بر پایه الکل

برای ضد عفونی کردن دست ها و سطح از آلوذگی های ویروسی و میکروبی از محلول های بر پایه الکل استفاده کنید. اتانول 70 درجه می تواند ویروس کرونا را از بین ببرد.

الکل طبی

برای مقابله با انواع میکروب، باکتری و ویروس ها از الکل اتیلیک یا اتانول استفاده می شود. اتانول 70 درجه می تواند در عرض یک دقیقه ویروس کرونا را از بین ببرد.

نانوشیمی یلدا برند