اتانول

مطالب مرتبط با اتانول

تفاوت الکل طبی با الکل صنعتی

شناخت تفاوت الکل طبی و الکل صنعتی مهم است. الکل صنعتی یا متانول بسیار مضر و کشنده است. اتانول جنبه دارویی و بهداشتی و حتی آشامیدنی دارد و بدون ضرر است.

محلول ضدعفونی بر پایه الکل

برای ضد عفونی کردن دست ها و سطح از آلوذگی های ویروسی و میکروبی از محلول های بر پایه الکل استفاده کنید. اتانول 70 درجه می تواند ویروس کرونا را از بین ببرد.

الکل طبی

برای مقابله با انواع میکروب، باکتری و ویروس ها از الکل اتیلیک یا اتانول استفاده می شود. اتانول 70 درجه می تواند در عرض یک دقیقه ویروس کرونا را از بین ببرد.

محلول ضد عفونی کننده دست

برای ضد عفونی دست ها از آلودگی میکروب و باکتری و ویروس ها از الکل استفاده می شود. محلول ضد عفونی دست و سطح بر پایه الکل سفید بهترین گزینه برای مقابله با کروناست

نانوشیمی یلدا برند