نانوکالر

عایق نما

نمای ساختمان ها در نفوذ رطوبت به داخل ساختمان بسیار موثر هستند. بنابراین عایق کاری نمای ساختمان بخصوص نماهای غربی و شمال غربی که بیشتر در معرض باران هستند امری ضروری می باشد. عایق رطوبتی نانوکالر در رنگ های متنوع و باکیفیت عایق کاری رطوبتی نما و رنگ آمیزی نما را همزمان انجام می دهد. اجرای عایق نانوکالر با کنیتکس پاش به سادگی و سرعت انجام می گردد.


نانوشیمی یلدا برند