الکل طبی

الکل طبی یا همان اتانول در درصدهای خلوص های 70 و 85 درصد توسط شرکت نانوشیمی یلدا تولید می گردد. الکل طبی(الکل سفید) در مدت کمتر از یک دقیقه قادر است انواع میکروب ها، باکتری ها و ویروس ها رااز میان ببرد.

محلول ضد عفونی کننده دست

محلول ضد عفونی کننده دست بر پایه الکل محصول جدید این شرکت در راستای مبارزه با شیوع ویروس کرونا می باشد. این محلول می تواند در مدت یک دقیقه بطور کامل انواع میکروب ها و ویروس ها را از بین ببرد.

نانوشیمی یلدا برند